Shërbime tatimore, kontabilitet dhe këshillime

Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm

FA Consulting është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve për tatime, kontabilitet dhe konsultime financiare si dhe për konsultime tjera biznesore. FA Consulting ofron shërbime në shumë fusha rreth financave me një eksperiencë shumë vjeçare, me klientë të shtrirë në territorin e Kosovës, dhe të specializuar në fusha të ndryshme vendore e ndërkombëtare.

Konsultime rreth tatimeve

Veproni shpejtë dhe në kohë me pagesa të tatimeve dhe deklarimet përkatëse.

• Zgjedhja e llojit të biznesit dhe hapja,

• Konsultime rreth tatimeve për individ, biznese dhe OJQ,

• Deklarimi i tatimeve, etj.

Kontabiliteti Financiar

Përmbledhje, analiza dhe raportime të transaksioneve financiare të një biznesi.

• Librat tregtar,

• Stoqet,

• Pasuritë joqarkulluese,

• Harmonizimi bankar,

• Pasqyrat financiare,

• Analiza financiare, etj.

Kontabiliteti Menaxherial

Kuptoni çfarë ka rëndësi para se të vendosni për funksionet kontrolluese në performancë.

• Kontabiliteti i stoqeve,

• Kontabiliteti i punës,

• Buxhetimi,

• Kontabiliteti i shpenzimeve të përgjithshme, etj.

Menaxhimi Financiar

Menaxhimi efektiv dhe efikas i fondeve për arritjen e caqeve të kompanisë.

• Menaxhimi i kapitalit punues,

• Vlerësimi i investimeve,

• Kostoja e kapitalit,

• Vlerësimi i biznesit,

• Menaxhimi i rrezikut, etj.


Warning: Use of undefined constant ASC - assumed 'ASC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/faconsulting/public_html/wp-content/themes/faconsulting/footer.php on line 8